نکات خرید کردن از عطاری‌ ها

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

⇠ متصدیان عطاری‌ها مکلفند با الصاق برچسب روی کالاها یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن، مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

⇠ همچنین هرگونه تبلیغات غیرقانونی و فریبنده نظیر درمان چاقی، لاغری، ترک اعتیاد، ناباروری، مشکلات جنسی و … در واحدهای عطاری ممنوع است. عرضه و فروش گیاهان سمی مانند تاتوره، خریق، ازاراقی و… ممنوع است. در عین حال خرید و فروش هرگونه فرآورده گیاهی و شیمیایی با اثر درمانی، حتی در صورت دارا بودن مجوزهای لازم، در عطاری‌ها ممنوع بوده و عطاری تنها مجاز به فروش گیاهان خشک، گیاهان بدون نیاز به نسخه معتبر پزشک و عرقیات دارای مجوز و همراه با سیب سلامت هستند.

⇠ باید توجه کرد که فروش و نگهداری هرگونه فرآورده دست‌ساز و بدون مجوز وزارت بهداشت در عطاری‌ها تقلب محسوب می‌شود.

.

منابع:
.https://donya-e-eqtesad.com