تاثیر گیاهان دارویی در درمان بیماری ها

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

تاثیر گیاهان درمانی برای بیماریهای مختلف در طول زمان به طور تجربی به دست آمده است. از قسمت های مختلف گیاهان برای مقاصد دارویی استفاده می شود مثلا از برگ، گل، ساقه، دانه، ریشه، میوه و یا پوست گیاه ممکن است استفاده شود.

اساس و اعتقاد طب سنتی ایران این است که هر فرد در بدو تولد طبع و مزاج خاص خود را داشته که به آن طبیعت اولیه یا مزاج ذاتی می گویند. مزاج ها بر اساس گرمی و سردی و خشکی و تری به ۴ گروه تقسیم می شوند. این گروه ها که به اّخلاط اربعه معروف هستند شامل صفرا، دم، بلغم و سودا می باشند.

  • صفرا : مزاج گرم و خشک
  • دموی : مزاج گرم و تر
  • بلغم : مزاج سرد و تر
  • سودا : مزاج سرد و خشک

 

تاثیر گیاهان دارویی در درمان بیماری ها

در طب سنتی از گیاهان دارویی برای متعادل سازی مزاج افراد استفاده می شود. طب سنتی براین باور است که گیاهان نیز ویژگی های گرم و سرد و تر و خشک دارند. برای هر فرد گیاه دارویی مخالف مزاج او تجویز می شود تا مزاج فرد متعادل شود. به عنوان مثال اگر مزاج فردی گرم و خشک (صفراوی) باشد برای او گیاهان دارویی با خواص سرد و تر تجویز می شود. به این ترتیب گیاهان دارویی باعث متعادل سازی مزاج فرد می شود. معادل گرمی و سردی در طب سنتی مواد پر کالری و کم کالری در طب جدید می باشند.  در صورتی که از گیاهان دارویی استفاده کردید به این نکته توجه کنید که پروسه درمانی با این روش مدت زمان طولانی تری برای اثرگذاری نیاز دارد. متخصصین گیاهان دارویی می گویند این گیاهان درواقع با تنظیم فعل و انفعالات بدن به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنند تا سیستم دفاعی بدن مستقیماً به مبارزه با بیماری برود و به تدریج آن را درمان کند.

.

منابع:

.http://eedehafzar.ir