۱۰ دلیل اصلی خیانت مردان به همسرشان را بدانید!

  • شرح مطلب
  • سایر مطالب

۱- عدم جذابیت همسر

سر کردن مدت طولانی با یکدیگر گاهی اوقات باعث تنبلی و سستی زنان می‌شود.

به این معنا که دیگر به سر و وضع خود نرسیده و جذابـیـتی نـدارد و مانـنـد گـذشته به شیفتن شوهرشان نمی‌پردازند.

مرد نیز دیـگر همـسرش را زیبـا نیـافته و زنـدگی با او هیجان و لذت قدیم را نخواهد داشت.

۲- اخلاق و رفتار غیر قابل تحمل همسر

رفتارهای زشـت، نــق زدنــهـای دائـمی، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ی فراوان دسـتور العمـل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصـور برخـی مـردان ( البته به غلط )، خـیـانت بهترین راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرین به درمان سـردرد کمک می‌کنــد.

۳- از بین رفتن عشق و علاقه

افسوس که پس از گذشت زمـان طـولانی با هم بـودن، بـرخی مـردان آن عـشق و علاقه و احساساتی را که در ابتدا به همسرشان داشتند، از دست می دهند.

اما این رابطه به جزئی از وجودشان مبدل شـده است.

جدایی بسیار دردناک و تاثر برانگیز است.

پس به جای جدایی باید چاره ای اندیشید و به زندگی شیرین در کنار هم ادامه داد.

۴- سهل انگاری زنان

بسیاری از زنان زمانی که متوجه می شوند همسرشان چشم چران است خیلی این موضوع را جدی نمیگیرند و خجالت میکشند به روی همسرشان بیاورند.

در حالی که شروع خیانت و بی تعهدی نسبت به خانواده می تواند همین چشم چرانی باشد.

ممکن است یک  از این چشم رانی ها در نبود شما منجر به شروع گفتگو و ارتباط شود.

بنابران در زمان چشم چرانی شوهر ، زنان نباید سهل انگاری کنند.

اکثر زنان خیلی سـریع و راحت شوهرشان را به خـاطر رفتارهای بی وفـا مـنـشـانـه او می‌بخشند که این موضوع شاید به دلیل ترس از تـنـهایی و یا فطرت رقیق القلبی زنان باشد.

حتی ممکن است برخی از زنان خود را مقـصر اصلی خیانت شوهرشان پنداشته و قدمهایی رابرای بهبود روابطشان بردارند.

این واقعیت که بسیاری از زنان به شوهرشان اجازه گریز از جرم و جنایت را می‌دهند ممکن است موجبات مضاعف شدن مشکلات آنها را فراهم آورد.

۵- عدم رقبت همسر به داشتن روابط با شوهر خود

برخی از زنان در روابط زناشویی با شوهر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست داده و یا کمتر به این موضوع اهمـیت دهـنـد.

ایـن امـر مـمـکن اسـت باعـث فشارهای روانی و جسمانی به مرد شده و منجر به کج روی او گردد.

۶- مقابل به مثل با همسر

برخی از مردان به بی وفایی و انحراف همسر خود پی برده و تنها راه آرام کردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل می‌یابند که عملی غیر منطقی می‌نماید.

۷- بی خطر شمردن خیانت

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد.

این ضرب المثل قدیمی تا زمانیکه دوربین مدار بسته ای برای کنترل مردان وجود نداشته باشد حقیقتی محسوب می‌شود.

برخی تصور می‌کننـد که اگر خیانت بکنند کسی متوجه نشده و به کسی نیز صـدمـه ای نـخـواهـد رسیـد و ایــن استـدلال را بهانـه ای بـرای انـجام عـمـل زشـت خود برمی‌شمارند.

اما توجه داشته باشـیـد که هـر قـدر مـردان به دلیل عدم کنترل حیله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبکه جاسوسی و کنترلی خود را گسترش خواهند داد.

۸- عقده‌ها‌ی جنسی

بعضی مردان مایلند بدانند که چقدر از نظر سایر زنان جالبند و در روابط طولانی این سوال برایشان پـیش می‌آید که آیا هنـوز در جامعه جذابیتی دارند یا خیر که یافتن این پرسش ممکن است آنها را بـرای رسـیدن بـه اهداف غیر مشروعشان سوق دهد.

۹- زیاده خواهی و تنوع طلبی

برخی از مردان بدلیل داشتن میل به زیاده خواهی و تنوع طلبی و هیجانات کاذب و زود گذر به این عـمل زشـت تن می‌دهند.

آنها به زن به دیده غنیمت جنسی می‌نگرند و با وجود یک زن در زندگی، تصور می‌کنند فرصتهای زیادی را از دست داده اند.

۱۰- بولهوسی و هوسرانی

این یک حقیقت غیر قابل انکار است کـه مـردان هوسران توانایی نه گفتن در روابط جنسی را ندارند.

گاهی ممکن است موقعیتی ایستادگی ناپذیر برایشان پیـش آید.

در ایـن زمان مردان بی جنـبه و هوس باز تصـور می‌کنند کـه این موقـیت شاید دیـگر هرگز در زندگی آنها ایجاد نشود و تن به زشتی می‌دهند.

سخن پایانی:

خیانت در زندگی امری نکوهیده و ضد اخلاقی است که اثرات زیان بار آن قطعا دیر یا زود گریبان‌گیر فرد خواهد شد.

بنابراین چنانچه مشکلی در روابط وجود دارد باید با دید باز به آنها نگریست و با اندیشه و تدبیر سعی در حل آنها نمود. صادق باشید.

.

منبع: حیاط خلوت/https://hayatkhalvat.com