• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

جنگ ویتنام

(Vietnam War)

درباره مستند : این مستند به جنگ ویتنام و اتفاق های آن میپردازد

منبع ویدئو: آپارات

جنگ ویتنام (مستند)
فصل اول

جنگ ویتنام (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co