• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

لوور، بزرگ‌ترین موزه هنر جهان

(Musée du Louvre)

درباره مستند : لوور، بزرگترین موزه هنر جهان لوور سمبل شهر نور است، یکی از بهترین موزه‌های دنیا که در بزرگ‌ترین قصر اروپا بنا شده است. امروزه، حدود ده میلیون بازدیدکننده در …

منبع ویدئو: آپارات

لوور، بزرگ‌ترین موزه هنر جهان (مستند)

لوور، بزرگ‌ترین موزه هنر جهان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co