• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

نجات خودرو

(Car rescue)

درباره مستند : نجات خودرو. تیم و فاز که از نزدیک با متخصصین تعمیر خودرو کار می‌کنند به نوسازی خودروهای کلاسیک از سراسر اروپا کمک می‌کنند. صاحبان ماشین‌ها که بدون اطلاع و …

منبع ویدئو: آپارات

نجات خودرو (مستند)

نجات خودرو (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co