• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

طبیعت رام نشده پنهان زمین

(The untamed hidden nature of the earth)

درباره مستند : این برنامه به حیات وحش و محیط طبیعی کره جنوبی و بررسی موجواتی مانند دلفین، راکون و زنبور عسل می پردازد…

منبع ویدئو: آپارات

طبیعت رام نشده پنهان زمین (مستند)

طبیعت رام نشده پنهان زمین (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co