• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

زندگی دلفین ها

(The life of dolphins)

درباره مستند : این مستند به زندگی دلفین ها در خلیج کوسه در غرب استرالیا پرداخته و از زندگی اجتماعی آنها و خطرات ایجاد شده توسط کوسه های برای آنها می گوید…

منبع ویدئو: آپارات

زندگی دلفین ها (مستند)

زندگی دلفین ها (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co