• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

مهندسی ناممکن

(Impossible engineering)

درباره مستند : مجموعه برنامه « مهندسی ناممکن » چالش های ویژه مهندسی ساخت راه آهن در مناطق خاص و طراحی های برتر برای داشتن خطوط ریلی شگفت انگیز را به تصویر می کشد…

منبع ویدئو: آپارات

مهندسی ناممکن (مستند)

مهندسی ناممکن (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co