• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

شکستن مرزها علم سیاره ما

(Breaking Boundaries The Science of Our Planet )

درباره مستند : دیوید آتنبورو و دانشمندی به نام یوهان راکستروم ، فروپاشی تنوع زیستی زمین و چگونگی جلوگیری از این بحران را بررسی می کنند…

منبع ویدئو: آپارات

شکستن مرزها علم سیاره ما (مستند)

شکستن مرزها علم سیاره ما (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co