• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

قلمرو میرکات ها: آغاز سلسله

(Meerkat Manor: Rise of the Dynasty)

درباره مستند : یکی از نوادگان میرکات ها که اخیرا فوت کرده، گروه را به همراه شریک قدیمی اش رهبری می کند. اوضاع برای مادرسالار گروه هاکونا ماتاتا خیلی خوب نیست. معنی نام آن ها «نگرانی ای وجود ندارد است»، اما او نگرانی های زیادی دارد…

منبع ویدئو: آپارات

قلمرو میرکات ها: آغاز سلسله (مستند)

قلمرو میرکات ها: آغاز سلسله (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co