• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

ولگرد

(Stray)

درباره مستند : دنیای زیتین ، یک سگ ولگرد که در خیابان های استانبول زندگی می کند…

منبع ویدئو: آپارات

ولگرد (مستند)

ولگرد (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co