• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

سرزمین خرس ها

(Land of the Bears)

درباره مستند : مستند در شبه جزیره کامچاتکا، سرزمین افسانه ای خرسهای قهوه ای، ماجراهای روزمره زندگی این حیوانات را دنبال می کند…

منبع ویدئو: آپارات

سرزمین خرس ها (مستند)

سرزمین خرس ها (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co