• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

گربه های بزرگ

(Big Cats )

درباره مستند : قلاده های پیشرفته نشان می دهند که سرعت یوزپلنگ نه تنها بزرگترین سلاح او محسوب می شود بلکه توانایی آن برای ترمز، تغییر مسیر و تسریع است و…

منبع ویدئو: آپارات

گربه های بزرگ (مستند)

گربه های بزرگ (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co