• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

انقراض: واقعیت‌ها

(Extinction: The Facts)

درباره مستند : در حالی که یک میلیون گونه جانوری در خطر انقراض قرار دارند، دیوید اتنبرو مستندساز برجسته بریتانیایی، اثرات و پیامدهای کاهش تنوع زیستی، بر زندگی بشر را مورد بررسی قرار می دهد و…

منبع ویدئو: آپارات

انقراض: واقعیت‌ها (مستند)

انقراض: واقعیت‌ها (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co