• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

سفر به سوییا (اندلس) اسپانیا

(Travel to Andalusia)

درباره مستند : اَندَلُس یکی از ۱۷ بخش خودمختار کشور اسپانیا است. پایتخت آن شهر سبیا یا سویل است. بازمانده‌های فراوانی از معماری موری در اندلس به‌جا مانده‌است، زیرا این منطقه واپسین دژ مقاومت مورها پیش از بازپس‌گیری این سامان از سوی پادشاهان کاتولیک بود، که در سال ۱۴۹۲ تکمیل گشت.

منبع ویدئو: آپارات

سفر به سوییا اسپانیا (مستند)
فصل اول

سفر به سوییا اسپانیا (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co