• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

فنتانیل: نبرد ونکوور برای کنترل بدترین اپیدمی موادمخدر در آمریکای شمالی

(Fentanyl)

درباره مستند : ونکوور که بزرگترین شهر استان بریتیش کلمبیا در کاناداست، در چهار سال گذشته بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از اوردوز در کانادا را داشته اما همزمان با به کارگیری روش‌های پیشرو در کاهش آسیب‌های اعتیاد توانسته در سال جاری (۲۰۱۸) شاهد ثبت نخستین آمارهای امیدبخش در این زمینه باشد. این در حالی است که بقیه نقاط کانادا و همچنین اکثر شهرهای آمریکا همچنان شاهد وخامت بیشتر بحران فنتانیل و اوردوز هستند.

منبع ویدئو: آپارات

فنتانیل: نبرد ونکوور برای کنترل بدترین اپیدمی موادمخدر در آمریکای شمالی (مستند)
فصل اول

فنتانیل: نبرد ونکوور برای کنترل بدترین اپیدمی موادمخدر در آمریکای شمالی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co