• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

اعتیاد: درد پنهان افغانستان

(Addiction: The hidden pain of Afghanistan)

درباره مستند : افغانستان ۹۰ درصد تریاک جهان را تولید میکند. اما در یک دهه گذشته، این کشور به یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد مخدر در دنیا تبدیل شده است.

منبع ویدئو: آپارات

اعتیاد: درد پنهان افغانستان (مستند)
فصل اول

اعتیاد: درد پنهان افغانستان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co