• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

سفر به ایروان

(Travel from Yerevan)

درباره مستند : یرَوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری ارمنستان است. در امتداد رود هرازدان واقع شده‌است. ایروان مرکز اداری، فرهنگی و صنعتی این کشور است. ایروان یکی از زیباترین شهرهای قفقاز می‌باشد.

منبع ویدئو: آپارات

سفر به ایروان (مستند)
فصل اول

سفر به ایروان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co