• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

ایران و یونان

(Iran and Greece)

درباره مستند : جنگ‌ های ایران و یونانیان به جنگ‌ هایی موسوم بود که میان شاهنشاهی هخامنشی و دولت شهرهای یونانی در می گرفت و …

منبع ویدئو: آپارات

ایران و یونان (مستند)
فصل اول

ایران و یونان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co