• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

سرباز خانه

(Soldier House)

درباره مستند : مستند «سربازخانه» با نگاهی متفاوت، به زندگی سربازان در یک دوره آموزشی در یکی از … هادی معصوم دوست، مستندی را با موضوع دو ماه آموزشی سربازی جلوی دوربین برد.

منبع ویدئو: آپارات

سرباز خانه (مستند)
فصل اول

سرباز خانه (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co