• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

کودکان پنهان ایزدی

(Hidden Children )

درباره مستند : بسيارى از زنان ايزدى كه دست داعش بودند صاحب فرزندانى شده‌اند از پدران داعشى و براى بازگشت به خانه در برابر انتخابى سخت قرار گرفته اند. انتخاب بين فرزاندانشان از داعش و برگشتن به جامعه ايزدى …

منبع ویدئو: آپارات

کودکان پنهان ایزدی (مستند)
فصل اول

کودکان پنهان ایزدی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co