• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

پوشاک بانوان ایرانی از روزگاران کهن تا کنون

(Iranian women’s clothing from ancient times to the present)

درباره مستند : فیلم مستند “پوشاک بانوان ایرانی از روزگاران کهن تا کنون” تهیه شده در اواسط دهه ۵۰.

منبع ویدئو: آپارات

پوشاک بانوان ایرانی از روزگاران کهن تا کنون (مستند)
فصل اول

پوشاک بانوان ایرانی از روزگاران کهن تا کنون (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co