• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

تاریخ فراموش شده

(Forgotten history)

درباره مستند : این مجموعه تاریخ ایران باستان را از آغاز سلسله هخامنشیان تا پایان ساسانیان دنبال می‌کند. داستانها براساس اسناد تاریخی‌ موجود تصویر سازی شده …

منبع ویدئو: آپارات

تاریخ فراموش شده (مستند)
فصل اول

تاریخ فراموش شده (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co