• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

نبرد علیه تاریکی – آزادسازی شنگال

(Liberation of Shangal)

منبع ویدئو: آپارات

نبرد علیه تاریکی – آزادسازی شنگال (مستند)
فصل اول

نبرد علیه تاریکی – آزادسازی شنگال (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co