• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

وقتی زمین از گردش باز ایستد

(When the earth stops rotating)

درباره مستند : چهار میلیون سال است که سرعت گردش زمین به دور خود کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

منبع ویدئو: آپارات

وقتی زمین از گردش باز ایستد (مستند)
فصل اول

وقتی زمین از گردش باز ایستد (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co