• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

جنگل خودکشی در ژاپن

(Japan Suicide Forest)

درباره مستند : جنگل خودکشی، جایی که بسیاری از افراد به آن مراجعه کرده و هرگز باز نگشته‌اند. این جنگل زیبا با درختانی در هم تنیده که نور خورشید به سختی از میان آن ها عبور می‌کند تا به حال کمتر فرد عادی به این جنگل وارد شده است و معمولا افراد یا برای خودکشی یا برای جمع آوری اجساد وارد آن شده است. یک فرد ژاپنی برای اولین وارد این جنگل شده است تا از درون …

منبع ویدئو: آپارات

جنگل خودکشی در ژاپن (مستند)
فصل اول

جنگل خودکشی در ژاپن (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co