• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

چارلز داروین ، شیطان یا نابغه

(Charles Darwin)

درباره مستند : مستند چارلز داروین ، شیطان یا نابغه” شما را با ویژگی های روان شناختی ” داروین ” آشنا می کند؛ داروین کسی است که بیش از همه خودش تحت تاثیر ایده ها و نظریه های انقلابی اش قرار می گرفته.در این برنامه نظریه تکامل داروین با استفاده از پویانمایی و به شکل سه بعدی ارائه شده و هم چنین تصویری روشن از نظریه های او از دیدگاه دانشمندان و آفرینش گرایان به طور یکسان فراهم شده است.

منبع ویدئو: آپارات

چارلز داروین ، شیطان یا نابغه (مستند)
فصل اول

چارلز داروین ، شیطان یا نابغه (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co