• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

فجایع مهندسی

(Engineering Disasters)

درباره مستند : مهندسی، دنیای مدرن را برای ما ساخته و همه چیز از آسمانخراش‌ها گرفته تا جاده‌ها و مسافرت هوایی را برای ما فراهم کرده. اما خطا‌ها و اشتباهات مهندسی گاهی فاجعه بار هستند .

منبع ویدئو: آپارات

فجایع مهندسی (مستند)

فجایع مهندسی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co