• تماشا
  • مشخصات
  • سایر

سنگ آسمانی

(Fireball)

درباره مستند : مستند سنگ آسمانی ، درباره ی شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار است و تاثیر آنها بر آیین های باستانی و سایر تاثیرات فرهنگی و جسمی که بر روی زمین داشته اند و…

منبع ویدئو: آپارات

سنگ آسمانی (مستند)

سنگ آسمانی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co