ناشناخته : اسناد سری فرازمینی ها در دولت آمریکا (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

ناشناخته

(Unacknowledged )

درباره مستند : مستند “ناشناخته” بر روی یکسری اسناد محرمانه افشا شده تمرکز دارد که دال بر وجود موجودات فرا زمینی می باشد که دولت آمریکا طی چندین دهه سعی داشته این مسئله را از دید مردم و رسانه ها مخفی نگه دارد…

منبع ویدئو: آپارات

ناشناخته : اسناد سری فرازمینی ها در دولت آمریکا (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co