خطوط راه آهن بریتانیا انقلاب بخار (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

خطوط راه آهن بریتانیا انقلاب بخار

(British Railways Steam Revolution)

درباره مستند : درحالیکه دن با نگاهی به گذشته با پیشگامان ساخت راه آهن یعنی جورج و رابرت استفنسون آشنا می شود، خواهیم دید که چطور نیروی بخار، انگلیس قرن ۱۹ را متحول کرده است.

منبع ویدئو: آپارات

خطوط راه آهن بریتانیا انقلاب بخار (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co