کودکان پنهان ایزدی (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

کودکان پنهان ایزدی

(Hidden Children )

درباره مستند : بسيارى از زنان ايزدى كه دست داعش بودند صاحب فرزندانى شده‌اند از پدران داعشى و براى بازگشت به خانه در برابر انتخابى سخت قرار گرفته اند. انتخاب بين فرزاندانشان از داعش و برگشتن به جامعه ايزدى …

منبع ویدئو: آپارات

کودکان پنهان ایزدی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co