شهر مدفون پمپی (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

شهر مدفون پمپی

(Buried city of Pompeii)

درباره مستند : مستند شهر مدفون پمپی و هرکولانیوم که مردمش به سنگ تبدیل شدند ، این شهرها در پایه کوه وسوویوس قرار دارد که در سال ۷۹ میلادی فوران کرد و موج …

منبع ویدئو: آپارات

شهر مدفون پمپی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co