ترکیه امپراتوری وحشت (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

ترکیه امپراتوری وحشت

(Turkey Empire of Terror)

درباره مستند : ترکیه چند سال پیش از یک کودتای نظامی با موفقیت عبور کرد. آیا این موضوع باعث شده است این کشور در مسیر دیکتاتوری و آزار اذیت مردم خود و منطقه قرار گیرد؟

منبع ویدئو: آپارات

ترکیه امپراتوری وحشت (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co