دادائیسم در گذر زمان (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

دادائیسم در گذر زمان

(Dadaism over time)

درباره مستند : دادائیسم یک نگرش پوچ گرایی است که بعد از خرابی های بسیار جنگ جهانی اول به وجود آمد که این مستند قصد دارد تاریخچه شکل گیری و سازماندهی شدن آن را توضیح دهد.

منبع ویدئو: آپارات

دادائیسم در گذر زمان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co