مهاجرت ماهی قزل آلا (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

مهاجرت ماهی قزل آلا

(Salmon migration)

درباره مستند : ماهی قزل آلا غیرمستقیم است ، به این معنی که در آب شیرین بدنیا می آیند ، به آب نمک مهاجرت می کنند و سپس برای تخم ریزی به آب شیرین باز می گردند.

منبع ویدئو: آپارات

مهاجرت ماهی قزل آلا (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co