خطرناک ترین جاده های جهان (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

خطرناک ترین جاده های جهان

(The most dangerous roads in the world)

درباره مستند : جاده های خطرناک یک ریالیتی شوی تلویزیونی است که در آن دو نفر از افراد مشهور جهان با یک اتومبیل، خطرناک ترین جاده های جهان را طی می کنند.

منبع ویدئو: آپارات

خطرناک ترین جاده های جهان (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co