امپراطوری مورچه های صحرایی (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

امپراطوری مورچه های صحرایی

(Empire of the Desert Ants)

درباره مستند : این فیلم مستند در صحرای آریزونا اتفاق می افتد. جایی که ملکه ی مورچه ها به جنگی شدید برای برپایی امپراطوری خود می پردازد و سپس از آن حفاظت کند. از بین بردن تمامی موانع با جرئتی وصف نشدنی، بیش از هزاران مورچه را مطیع او می کند تا به هدفش برسد و…

منبع ویدئو: آپارات

امپراطوری مورچه های صحرایی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co