میراث مسموم استالین (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

میراث مسموم استالین

(Stalin’s Poisoned Legacy)

درباره مستند : یُسِب بِساریُنیس دزِ جوغاشویلی مشهور به ژوزف ویساریونویچ اِستالین و ملقب به مرد پولادین، رهبر و سیاست‌مدار کمونیست شوروی بود که از اواسط دهه ۲۰ تا مرگش در ۱۹۵۳ رهبر عملی حزب کمونیست اتحاد شوروی و در نتیجه رهبر دو فاکتوی کل این کشور بود.

منبع ویدئو: آپارات

میراث مسموم استالین (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co