مثل من متفاوت (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

مثل من متفاوت

(MisFITS Like Us )

درباره مستند : این برنامه تعدادی از افرادی را که دارای مشکلات شدید جسمی هستند را بررسی می کند. هر قسمت به یک فرد اختصاص داده شده است تا با بیماری او آشنا شویم تا مشکلاتی که برای برای زندگی در جامعه دارند را با ما به اشتراک می گذارند. یافتن راه حل برای این مشکلات نه تنها می تواند برای آنها بسیار مهم باشد بلکه به ما نیز دید متفاوتی از برخورد با این افراد می دهد.

منبع ویدئو: آپارات

مثل من متفاوت (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co