راز آشکار افغانستان

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

راز آشکار افغانستان

(The obvious secret of Afghanistan)

درباره مستند : سال‌هاست کودکان قربانی تجاوز جنسی در افغانستان غمی بزرگ را در گلو خفه کرده‌اند. حتی حرف زدن در مورد کودک‌آزاری یک تابو است و کسانی هم که تلاش کردند صدایی بلند کنند صدای شان خفه شده است.

منبع ویدئو: آپارات

راز آشکار افغانستان

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co