آخرین ضیافت کروکودیل ها (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

آخرین ضیافت کروکودیل ها

(The Last Feast Of The Crocodiles)

درباره مستند : خشکسالی ویران گر یکی از رودخانه های آفریقا باعث شده تا حیوانات وارد یک رقابت مرگبار شوند. در حالیکه حیوانات در این خشکسالی به دنبال آب هستند و به اطراف رودخانه ها میروند، فرصتی پیش می آید تا تمساح ها دلی از عزا در آورند…

منبع ویدئو: آپارات

آخرین ضیافت کروکودیل ها (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co