سفرهایی به لبه ضمیر ناخوداگاه (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

سفرهایی به لبه ضمیر ناخوداگاه

(journeyes to the edge cons)

درباره مستند : مستند تماشایی Journeys to the Edge of Consciousness طی سه سفر انیمیشنی، به اعماق ذهن انسان نفوذ کرده و نظریه های روانشناختی که فرهنگ غرب را برای همیشه تغییر داد بررسی خواهیم کرد. پس از آن با دوازده متفکر برجسته گفتگو کرده و از آن ها خواهیم پرسید که در چه وضعیت های روحی و روانی میتوانیم بیشترین شناخت را از خودمان، جهان اطراف و جایگاهمان در این جهان پیدا کنیم؟

منبع ویدئو: آی‌فیلو

سفرهایی به لبه ضمیر ناخوداگاه (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co