امپراتوری تزارها: روسیه عهد رومانوف با لوسی ورسلی (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

امپراتوری تزارها: روسیه عهد رومانوف با لوسی ورسلی

(Empire Tsars)

درباره مستند : مستند ساز و مورخ بریتانیایی لوسی ورسلی به روسیه سفر می کند تا در مورد جنجالی ترین سلسله این سرزمین که بیش از ۳۰۰ سال حکومت می کردند تحقیق کند …

منبع ویدئو: آپارات

امپراتوری تزارها: روسیه عهد رومانوف با لوسی ورسلی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co