جهش ها در فرگشت (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

جهش ها در فرگشت

(Leaps In Evolution)

درباره مستند : یکی از مهم ترین نظریات معتبر جهان، نظریه تکامل است. این نظریه برای ما چگونگی شکل گیری و تغییرات گونه های زمین را توضیح می دهد. همه تغییراتی که در گونه ها و و مواد ژنتیکی آنها به وجود آمده برای سازگاری آنها با محیط زندگی خود بوده که آنها را به چند گونه مجزا تبدیل کرده و به همین خاطر بسیاری از موجودات دارای ژنتیک شبیه به هم هستند.
در این مستند ۳ قسمتی با استفاده از تصاویر کامپیوتری تکامل گونه ها را بررسی می کنیم.

منبع ویدئو: آپارات

جهش ها در فرگشت (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co