آخرین مقاومت هیتلر (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

آخرین مقاومت هیتلر

(Hitler’s last resistance)

درباره مستند : این داستان‌های نبردی است بر لبه‌ی شکست نیروهای نازی که برای آزاد کردن اروپا می‌بایست از این پایگاه‌ها عبور کرد.

منبع ویدئو: آپارات

آخرین مقاومت هیتلر (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co