تغییرات آب و هوا: حقایق (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

تغییر اقلیم: حقایق

(Climate Change: The Facts)

درباره مستند : دیوید اتنبرو این بار به سراغ تهدیدات که تغییرات آب و هوایی می تواند برای ما داشته باشد رفته است و راه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را که می توان با آنها به مقابله با آن پرداخت را بررسی می کند.

منبع ویدئو: آپارات

تغییرات آب و هوا: حقایق (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co