شامپانزه (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

شامپانزه

(Chimpanzee)

درباره مستند : اُسکار شامپانزه ای است که به همراه مادر خود زندگی شادی دارد.اما او به طور ناگهانی مادر خود را در حمله ای از دست می دهد.او سعی می کند به تنهایی زندگی کند و توسط دیگر شامپانزه ها در گروه پذیرفته شود..

منبع ویدئو: آپارات

شامپانزه (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co