چگونگی ساخت ماشین های رویایی (مستند)

  • توضیحات
  • سایر
  • قوانین

چگونگی ساخت ماشین های رویایی

(How to build dream cars)

درباره مستند : در این مجموعه با چگونگی ساخت بهترین اتومبیل ها از مراحل اولیه تولید تا محصول نهایی همراه خواهیم شد…

منبع ویدئو: آپارات

چگونگی ساخت ماشین های رویایی (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co